Copyright informatie

Copyright 2012 C4Me- Alle rechten voorbehouden

Enige rechten welke bij deze niet uitdrukkelijk toegekend worden zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van het geheel of een deel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van C4Me, is verboden, tenzij in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden. C4Me stemt toe dat u de C4Me internet pagina's op uw computer doorneemt of kopieën van deze pagina's afdrukt, enkel voor uw persoonlijk gebruik en niet voor herverdeling tenzij C4Me hierin schriftelijk toegestemd heeft. Individuele documenten op deze website kunnen onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden aangeduid in deze documenten.
Het gebruik van deze site en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet voor commercieel gebruik.