Disclaimer

Informatie
C4Me heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is van mening dat de informatie een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op de C4Me website. C4Me kan echter geen garantie geven dat deze informatie juist en/of volkomen is en/of blijft. Zorgeloos kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen ontstaan door het gebruik of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de C4Me website. De informatie die verstrekt wordt is van algemene aard en bedoeld een ieder te informeren over C4Me en de door haar ontplooide activiteiten. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).


Alle rechten zijn voorbehouden - Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de C4Me website, wordt u geacht van bovenstaande te hebben kennisgenomen.